Da bi se što uspješnije obavila dijagnostika i tretman autizma i ostalih pervazivnih poremećaja potreban je multidisciplinarni pristup, te što objektivnija dijagnostička sredstva. Probleme najčešće prvo prepoznaju roditelji. Oni obično uoče ponašanja koja u manjoj ili većoj mjeri odstupaju od onoga što se očekuje za određenu razvojni uzrast.
U svijetu postoje različiti testovi (screening testovi) kojima se provjerava postojanje ranih znakova karakterističnih za autizam kao što je npr. ček-lista za autizam kod djece (Checklist for Autism in Toddlers–CHAT; Baron-Cohen i sur., 1992) koji se koristi od strane stručnjaka, na djeci od 18 mjeseci, a provjerava odstupanja u području socijalne interakcije, komunikacije i igre.
Modifikovana ček-lista za autizam kod djece (The Modified Checklist for Autism in Toddlers-M-CHAT; Robins i sur., 2001) je poboljšana verzija CHATa kojom roditelji procjenjuju senzomotorni razvoj, socijalnu interakciju, jezik i komunikaciju, te združenu pažnju djeteta uzrasta do 24 mjeseca.

Modifikovanu ček-listu možete preuzeti na ovom linku: LINK

FaLang translation system by Faboba