Primarna zdravstvena zaštita na Cetinju datira od kraja 70-ih godina XX vijeka, u sklopu tadašnjeg Medicinskog centra “Danilo I”.
Kao poseban funkcionalan oblik Dom zdravlja Cetinje osnovan je 1991. godine, na lokaciji na kojoj je i danas, u neposrednoj blizini kulturno istorijskog jezgra Cetinja, na adresi Vuka Mićunovića broj 5.
Današnji Dom zdravlja Cetinje, pored glavnog objekta posjeduje i ambulante na Rijeci Crnojevića, Čevu, Trešnjevu. Usluge se pružaju i na Njegušima.
U cilju bolje efikasnosti, dostupnosti, srodnosti poslova i njihove organizacione i tehničke povezanosti, a u skladu sa Pravilnikom o unutrašnoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, sistematizovane su sledeće organizacione jedinice: Izabrani doktor za odrasle, Izabrani doktor za djecu, Izabrani doktor za žene, Centar za plućne bolesti i TBC, Mikrobiološka dijagnostika, Jedinica za mentalno zdravlje, Savjetovališta (populaciono, za reproduktivno zdravlje, za mlade), Jednica za patronažu, Jedinica za fizikalnu terapiju, Jednica za sanitetski prevoz, Medicina rada, Sportska medicina, Hemodijaliza, Menadžment i administrativno tehnički poslovi. Budući planovi su usmjereni na otvaranju ambulanti Opšte interne medicine i Oftalmologije, nakon obezbjeđivanja kadra i opreme.
Naša ustanova posjeduje 95 zaposlenih, od čega 71 medicinske struke i 24 nemedicinske struke. Potrebe specijalističkih usluga i veća dostupnost našem stanovništvu bila nam je osnova za angažovanje spoljno med. kadra, poput spec. fizijatra, spec. interne medicine, spec. nefrologije. U kontinuitetu posjedujemo aktivne specijalizacije, te će stručni kadar ustanove u budućem periodu biti oplemenjen raznim specijalnostima.
U našem objektu smještena je Jedinica za hitnu medicinsku pomoć i službe OB “Danilo I” Cetinje poput: Oftalmologije, Internističke ambulante, RTG dijagnostike, Laboratorijske dijagnostike, Otorinolaringologije, Dermatologije. Na drugom spratu godinama unazad funkconiše i oblast stomatologije, organizovane samostalno.
Primjenjujući sve mjere i aktivnosti za očuvanje i unapređenje zdravlja svakog člana zajednice svakodnevno ulažemo u usavršavanje kadra i obezbjeđivanje opreme u skladu sa savremenim standardima u medicini.
Nadamo se da ćete na ovoj stranici pronaći niz značajnih i korisnih informacija o radu ustanove.
Želimo ugodno pretraživanje našeg web sajta.

 

FaLang translation system by Faboba